Game [hra] je přístupem, skrze který dosáhneme požadované zkušenosti a výsledků. Game je hravým přístupem k našemu životu, který zahrnuje také samotné hledání a nalezení přístupu vedoucího k našemu Top.

TopGame znamená aplikaci tohoto přístupu vedoucího k lepší kvalitě našeho prožitku a lepším výsledkům. Pro každého to může znamenat něco jiného, ale princip zůstává stejný. Pokud k životu přistupujeme jako ke hře, začneme ho prožívat s lehkostí a budeme mít větší šanci být úspěšní. Jinými slovy máme větší šanci dosáhnout svého Top.

Jak by váš prožitek a jeho výsledek měl vypadat?

Jaký přístup vás tam dostane?

Toto je TopGame.

TopGame definovaný vámi.

Instagram

Kontakt

Email