Principy vnitřní síly

Hlavní cíl

Kvalitnější prožívání a hodnotnější činy

Co se pod touto myšlenkou skrývá? Motivace. Produktivita. Životní spokojenost. Úspěch. Efektivní přístup ke své mysli. Schopnost překonávat překážky. Jistota v sebe sama. Definování si svých hodnot a cílů a schopnost jich dosahovat. Smysl života a v neposlední řadě vědomí, že jsme schopni zaujmout správný přístup k situaci, což je zároveň naší zodpovědností.

Mysl

Všechny články se zaměřují na zlepšování aspektů v životě skrze práci s naší mentalitou. Mysl je potřebným, ale také záludným nástrojem, jež neustále používáme, abychom fungovali ve svém životě. Používáním mysli interpretujeme situace, vytváříme pocity, tvoříme postoje a volíme akci. Všechna naše jednání jsou vedena skrze naši mysl. Mysl tedy nejen ovlivňuje kvalitu vnitřního prožívání, ale také určuje vnější realitu a naši reakci na ni. Abychom tedy zvýšili kvalitu prožívání a byli v životě více efektivní, je nutné vědět, jak mysl funguje a jak ji používat, aby byla naším pomocníkem namísto nevyspytatelného, limitujícího břemene.

Úvodní slovo

Chtějme se měnit, a to za všech okolností

Neustálá změna a pohyb jsou základními principy života a všeho kolem nás. Je proto přirozené a důležité se měnit. Stabilita neexistuje. Když zastavíme, ve skutečnosti nestojíme na místě, ale degradujeme. Když například cvičíme, zlepšujeme se. Když přestaneme cvičit, naše tělo slábne. Síla nezůstává stejná. Růst a vývoj nastává pouze v pohybu a změně. Proto se chtějme měnit, a to za všech okolností.

Využívejme síly nehodnotícího přístupu

Nesuďme. Nehodnoťme. Vnímejme. Pozorujme. Skrze hodnocení docházíme k nálepkování „dobrý“ či „špatný“, což vede k utváření emocí. Skrze pozorování získáváme informace o realitě bez emočního zabarvení. Pozorování nám pomáhá udržet si nadhled a vnitřní rovnováhu, zatímco hodnocení nám kvůli ztrátě nadhledu tuto rovnováhu boří.

Vydejme se na cestu

Všechny články na sebe postupně navazují na základě teorie a popisu principů. Proto vám doporučuji začít prvním článkem (vlevo nahoře). Jelikož se ale každý článek věnuje jinému tématu, je stále přínosné přečíst si pouze ten, který vás právě zajímá.

Rozhodli jste se tedy být otevřeni změně a aplikovat nehodnotící přístup? Chcete skutečně zapracovat na svém rozvoji? Zvu vás tedy na cestu, po které vám tyto texty budou průvodci. Ujít ji ale budete muset sami. Pevně věřím, že, pokud budete následující články plně vnímat, pokud k sobě budete upřímní a pokud se odhodlaně pokusíte následující myšlenky aplikovat, ve vašem životě nastane pozitivní změna. Přijměme tedy za svá rozhodnutí plnou zodpovědnost a pojďme za změnou.

Ovládni svůj přístup:
jak trénovat svobodnou vůli

Dvě strategie pro život podle našich představ.
Číst

O síle hlubokého soustředění

Jak se stát efektivnějším a dosáhnout štěstí "bez důvodu" díky tréninku hlubokého soustředění.
Číst